ตั้งชื่อ กราฟชีวิต ดูดวง บทสวด ตั้งชื่อมงคฃ ชื่อดี พลังเงาซ้อน ตั้งชื่อใหม่
ดูดวง เช็คดวง ตั้งชื่อ
เบอร์ Line : 091-996-6659           อ.ธราลิณ กัลชยารพล
เบอร์โทร : 091-996-6659
 E-mail : dudung987@gmail.com
ชื่อดี
2 6 9 1 9 9
เปลี่ยนชื่อค่าครู 1445(รับ 3 ชื่อ) เปลี่ยนนามสกุล 2000(รับ 2 นามสกุล) เบอร์ไลน์
091-996-6659
พลังเงา พลังเงา

การตรวจดูดวงชะตา เกี่ยวกับดาวเสวยอายุนี้ มีอยู่ในตำราพรหมชาติ และเป็นอีกตำราหนึ่ง ที่แม่น มาก สำหรับการนับช่วงอายุที่ถูกต้องนั้น ให้นับดังนี้ เอาปี พ.ศ ปัจจุบันตั้ง แล้ว ลบด้วย ปี พศ. เกิด เช่นสมมุติ คนเกิดวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2512 ลบ ปี พ.ศ ปัจจุบัน (2552- 2512 ) ได้ผลลัพท์ เท่ากับ 40 ปี ถ้ายังไม่เลยวันเกิดให้ดูคำทำนายช่วงอายุ 40 ปี แต่ถ้าเลยวันเกิดไปแล้วให้บวกเพิ่มอีก 1 ปี เป็น 41 ปี จากนั้นมาดูคำทำนายของคนวันเกิดวันจันทร์ ช่วงอายุ 41 ปี ว่าเกิดอะไร และมีวิธีแก้ไขอย่างไร

ท่านที่เกิดวันอาทิย์ (คลิก)
ท่านที่เกิดวันจันทร์ (คลิก)
ท่านที่เกิดวันอังคาร (คลิก)
ท่านที่เกิดวันพุธ - กลางวัน (คลิก)
ท่านที่เกิดวันพุธ - กลางคืน (คลิก)
ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี (คลิก)
ท่านที่เกิดวันศุกร์ (คลิก)
ท่านที่เกิดวันเสาร์ (คลิก)

 

 

 
 

ระหว่างอายุ 17-18-19 ปี พระ พฤหัสบดี แทรกพระศุกร์   ระยะนี้ โชคลาภ ดี จะได้ทรัพย์สินต่าง ๆ ตลอดกับได้คู่ครองและที่อยู่อาศัย ควรบูชาพระ พฤหัสบดีกับพระศุกร์ ลาภผลจะบังเกิดผลดี 

ระหว่างอายุ 20-21 ปี พระราหู แทรกพระศุกร์   ระยะนี้ระวังจะเสียทรัพย์ และการเจ็บป่วยต่าง ๆ คนสีเนื้อดำให้โทษ  ควรบูชาพระราหู กับพระศุกร์ จะบรรเทา 

ระหว่างอายุ 21 ปี กับ 4 เดือน พระอาทิตย์ เสวยอายุและพระอาทิตย์เสวยตัวเอง ระวังจะเจ็บป่วย เสียเลือดเนื้อและส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจะเสียของรักหรือผู้ใหญ่จะให้โทษ ควรบูชาพระ อาทิตย์จึงจะบรรเทา 

ระหว่างอายุ 22 ปี พระ จันทร์แทรกพระ อาทิตย์ จงระวังจะเดือดร้อน ภายในครอบครัวจะเสียทรัพย์ แต่ตอนกลางปีนี้ขึ้นไปจะมีโชคลาภทรัพย์สิน  ควรบูชาพระจันทร์ กับพระอาทิตย์ โชคลาภจะบังเกิดผลดีขึ้น 

ระหว่างอายุ 22 ปี กับ 5 เดือน พระอังคาร แทรกพระอาทิตย์ จงระวังอัคคีภัย ทรัพย์สินต่าง ๆ จะเสียหาย อาจเจ็บป่วยหรือจากที่อยู่อาศัย     ควรบูชาพระ อังคาร กับพระ อาทิตย์ จึงจะบรรเทาโทษ

ระหว่างอายุ 23 ปี กับ 5 เดือน พระ พุธ แทรกพระอาทิตย์    จะได้ลาภทรัพย์สินต่าง ๆ สิ่งของที่เสียหาย จะได้คืนมา กิจการงานต่าง ๆ สัมฤทธิ์ผล ควรบูชาพระพุธ กับพระ อาทิตย์ ลาภผลจะดีมาก

ระหว่างอายุ 24 ปี พระ เสาร์แทรกพระอาทิตย์ จงระวังอัคคีภัยต่าง ๆจะเสียทรัพย์ เจ็บป่วยต่าง ๆ หรือถูกโทษทัณฑ์    ควรบูชาพระเสาร์ กับพระอาทิตย์ จึงจะบรรเทา  

ระหว่างอายุ 25  ปี พระ พฤหัสบดี แทรกพระอาทิตย์ ระยะนี้จะได้ทรัพย์สิน คู่ครอง ชื่อเสียงเกียรติยศ    ควรบูชาพระ พฤหัสบดี กับพระ อาทิตย์ก็จะบังเกิดผลดียิ่ง

ระหว่างอายุ  26 ปี พระ ราหูแทรกพระอาทิตย์ จงระวังทรัพย์และสิ่งของต่าง ๆ จะเสียหาย และระวังบาดเจ็บของมีคม หรือเป็นความกับญาติผู้ใหญ่  ควรบูชาพระราหู กับพระอาทิตย์จึงจะบรรเทา 

ระหว่างอายุ 27  ปี พระศุกร์ แทรกพระอาทิตย์    ระยะนี้ลาภผลดี กิจการงานมีทางได้ผลมาก จะได้บุตรบริวารคนรัก ชื่อเสียงเกียรติยศ  ควรบูชาพระศุกร์ กับพระอาทิตย์ โชคลาภจะดีขึ้นมาก 

ระหว่างอายุ 28-29  ปี พระจันทน์เสวยอายุ และพระจันทร์เสวยตัวเอง    ระยะนี้ โชคลาภกิจการงานมีผลดีมาก ได้รับทรัพย์สิ่งของต่าง ๆ มีคนสรรเสริญ  ควรบูชาพระจันทร์ โชคลาภจะดีมากขึ้น 

ระหว่างอายุ 30  ปี พระอังคาร แทรกพระจันทร์ จะร้อนใจเสียทรัพย์สินต่าง ๆ จะมีคนใส่ร้ายให้ได้รับทุกข์ ระวังอาวุธของแหลมลม หรือย้ายที่อยู่อาศัย    ควรบูชาพระ อังคารกับพระจันทร์ จึงจะบรรเทา 

ระหว่างอายุ 31-32  ปี กับ 4 เดือน  พระพุธ แทรกพระจันทร์ ระยะนี้ โชคลาภผลดี ผลงานทุกอย่างได้สมกับดังตั้งใจ จะได้คู่ครอง และชื่อเสียงเกียรติยศ  ควรบูชาพระพุธ กับพระจันทร์จะบังเกิดผลดี

ระหว่างอายุ 33 ปี กับ 8 เดือน พระเสาร์ แทรกพระจันทร์   ระยะนี้ ผู้ใหญ่จะให้โทษ ทำให้เสียทรัพย์ จงระวังอัคคีภัย สิ่งของต่าง ๆ จะเสียหาย ควรบูชาพระเสาร์ จึงจะบรรเทา 

ระหว่างอายุ 34-35-36  ปี พระ พฤหัสบดีแทรกพระจันทร์   ระยะนี้ จงระวังสิ่งของต่าง ๆ จะเสียทรัพย์ จากที่อยู่อาศัยและหญิงขาวเหลือง เป็นผู้นำมาให้ โชคลาภ ควรบูชาพระ พฤหัสบดี กับพระจันทร์ ภายหลังจะเกิดลาภผล 

ระหว่างอายุ 37-38  ปี พระราหู แทรกพระจันทร์    ระยะนี้ จะเสียทรัพย์สินต่าง ๆ สิ้นวิบัติ ผู้ใหญ่จะโกรธ ผู้ชายดำและหญิงขาว จะทำให้เดือดร้อน ใจเป็นอันมาก ควรบูชาพระราหู กับพระจันทร์ จึงจะบรรเทา 

ระหว่างอายุ 39-40-41  ปี พระศุกร์ แทรกพระจันทร์   ระยะนี้ จะได้ลาภทรัพย์สิ่งของใช้ต่าง ๆ การงานทุกอย่างได้ผลดี มีคนอุปการะได้ที่อาศัย ควรบูชาพระศุกร์ กับพระจันทร์ โชคลาภจะดีขึ้น 

ระหว่างอายุ 42 ปี พระอาทิตย์  แทรกพระจันทร์   ระยะนี้ ลาภผลน้อย มีแต่ทางเสียและเดือดร้อนนานาประการ ควรบูชาพระอาทิตย์กับพระจันทร์ จึงจะบรรเทา  

ระหว่างอายุ 43   ปี พระ อังคารเสวยอายุ และพระอังคารเสวยตัวเอง    ระยะนี้ ก็มีแต่ศัตรู ทรัพย์สินต่าง ๆจะเสียหาย ทำกิจการงานมีผลน้อย ศัตรูผิวเนื้อดำแดง  ควรบูชาพระอังคารจึงจะบรรเทา 

ระหว่างอายุ 44  ปี พระพุธ แทรกพระอังคาร   ระยะนี้ ลาภผลพอมีทางได้ดี มิตรสหายเป็นผู้นำมาให้  ควรบูชาพระพุธ กับพระอังคาร โชคลาภจะดียิ่งขึ้น 

ระหว่างอายุ 45  ปี พระเสาร์ แทรกพระอังคาร จงระวังจะเดือดร้อนใจเพราะบุตร ภรรยา และเจ็บป่วยต่าง ๆ หรือที่อยู่อาศัยจะเดือดร้อน ควรบูชาพระเสาร์ กับพระอังคาร จึงจะบรรเทา 

ระหว่างอายุ 46  ปี กับ 4 เดือน พระ พฤหัสบดี แทรกพรอังคาร  ระยะแรกก็มีลาภผลบ้าง แต่ภายหลังจะมีหญิงทำให้เดือดร้อน ควรบูชาพระ พฤหัสบดี กับพระ จันทร์ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 47 ปี พระราหู แทรกพระอังคารจงระวังเคราะห์ให้มากหน่อย และจะเสียของที่ตนรักหรือเจ็บป่วย จากที่อยู่อาศัย
ต่าง ๆ ควรบูชาพระราหู กับพระอังคาร จึงจะดี 

ระหว่างอายุ 48 ปี กับ 6 เดือน พระศุกร์ แทรกพระอังคารระยะนี้จะได้ทรัพย์สินโชคลาภต่าง ๆ ประกอบกับกิจการงานได้ผลดียิ่ง ควรบูชาพระศุกร์กับพระอังคาร จึงจะเกิดผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 

ระหว่างอายุ 49  ปี พระอาทิตย์ แทรกพระอังคาร   ระวังจะจากที่อยู่เดือดร้อนด้วยบุตร ภรรยา คนดำแดง จะส่อเสียดทำให้รำคาญใจ  ควรบูชาพระอาทิตย์ กับพระอังคาร จึงจะบรรเทา 

ระหว่างอายุ 50  ปี พระ จันทร์แทรกพระอังคาร    ระยะนี้ดีมี โชคลาภผลงานทุกอย่างจะส่งผลดี และสิ่งของต่าง ๆ ที่เสียหายไปจะได้คืนมา  ควรบูชาพระจันทร์ กับพระอังคาร ลาภผลจะดีขึ้น 

ระหว่างอายุ 51-52-53  ปี พระพุธเสวยอายุและพระพุธเสวยตัวเอง ระยะนี้ โชคลาภดี ตลอดกับชื่อเสียง เกียรติยศ ผลงานทุกอย่างประสบผลดีมาก  ควรบูชาพระพุธ จะมีลาภดีมาก

ระหว่างอายุ 54-55 ปี พระ เสาร์ แทรกพระพุธ จงระวังคนมีอำนาจ ใส่ความให้ได้รับความเดือดร้อนใจ ทำให้เสียทรัพย์และสิ่งของที่ตนรกและจะจากไปและคนผิวดำเป็นศัตรูทำให้เสื่อมเสีย ควรบูชาพระเสาร์กับพระ พุธจึงจะดี 

ระหว่างอายุ 56-57-58  ปี พระ พฤหัสบดี แทรกพระพุธ   ระยะนี้ ไม่ควรเดินทางไกลจะเกิดอันตราย อยู่ยังบ้านเรือนจะมีโชคดี ทำธุรกิจมีผลดีทุกอย่าง มีคนอุปการะช่วยเหลือ  ควรบูชาพระ พฤหัสบดี กับพระ พุธ จะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 59 – 60  ปี พระราหู แทรกพระพุธ   ระหว่างคนดำแดง เป็นศัตรูทำให้เสียทรัพย์ จะเสียของที่ตนรัก อันบ้านเรือนจะเสียหาย จะจากที่อยู่อาศัย  ควรบูชาพระราหู กับพระพุธ จึงจะบรรเทา 

ระหว่างอายุ 61-62-63  ปี พระศุกร์ แทรกพระพุธ  ระยะนี้มีลาภผลดีมาก ญาติมิตรสหายเป็นผู้นำมาให้ได้ จะได้ทรัพย์สิ่งของต่าง ๆ  ควรบูชาพระศุกร์ กับพระพุธ โชคลาภดีขึ้นมาก 

ระหว่างอายุ 64  ปี พระอาทิตย์ แทรกพระพุธ จงระวังเรื่องร้าย ๆ จะเกิดขึ้น จะสูญเสียของที่ตนรัก เพราะคนผิวเนื้อดำแดง เป็นเหตุ  ควรบูชาพระอาทิตย์ กับพระพุธ จึงจะบรรเทา 

ระหว่างอายุ 65-66 ปี พระ จันทร์ แทรกพระพุธ จะได้ทรัพย์สิ่งของต่าง ๆ และชื่อเสียงเกียรติยศอันดีงาม ได้ข้าทาสบริวารเข้ามารับใช้ ควรบูชาพระจันทร์กับพระพุธจะดีมากขึ้น 

ระหว่างอายุ 67 ปี พระอังคาร แทรกพระพุธ ระวังจะผิดใจกับญาติมิตรภริยา หรือเกิดความเสียทรัพย์สิ่งของต่าง ๆ   ควรบูชาพระอังคาร กับพระพุธ จึงจะบรรเทา 

ระหว่างอายุ 68  ปี พระเสาร์เสวยอายุ และพระเสาร์เสวยตัวเอง  จงระวังเจ็บป่วยในส่วนต่าง  ๆของร่างกาย เสียทรัพย์สินต่าง ๆ  ควรบูชาพระเสาร์จะพ้นภัย 
>

 
 
2 6 9 1 9 9
อ.ธราลิณ กัลชยารพล
เบอร์โทร : 091-996-6659
E-mail : dudung987@gmail.com , dodoung004@hotmail.com
 
Copy All Right Reserved 2012 By.พลังเงาดอท.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
Webmaster@cw.in.th Allusers must comply with the terms and conditions provided here in.