ตั้งชื่อ กราฟชีวิต ดูดวง บทสวด ตั้งชื่อมงคฃ ชื่อดี พลังเงาซ้อน ตั้งชื่อใหม่
ดูดวง เช็คดวง ตั้งชื่อ
เบอร์ Line : 097-416-2619           อ.ธราลิณ กัลชยารพล
เบอร์โทร : 097-416-2619
 E-mail : dudung987@gmail.com
ชื่อดี
2 6 9 1 9 9
เปลี่ยนชื่อค่าครู 1445(รับ 3 ชื่อ) เปลี่ยนนามสกุล 2000(รับ 2 นามสกุล) เบอร์ไลน์
097-416-2619
พลังเงา พลังเงา

การตรวจดูดวงชะตา เกี่ยวกับดาวเสวยอายุนี้ มีอยู่ในตำราพรหมชาติ และเป็นอีกตำราหนึ่ง ที่แม่น มาก สำหรับการนับช่วงอายุที่ถูกต้องนั้น ให้นับดังนี้ เอาปี พ.ศ ปัจจุบันตั้ง แล้ว ลบด้วย ปี พศ. เกิด เช่นสมมุติ คนเกิดวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2512 ลบ ปี พ.ศ ปัจจุบัน (2552- 2512 ) ได้ผลลัพท์ เท่ากับ 40 ปี ถ้ายังไม่เลยวันเกิดให้ดูคำทำนายช่วงอายุ 40 ปี แต่ถ้าเลยวันเกิดไปแล้วให้บวกเพิ่มอีก 1 ปี เป็น 41 ปี จากนั้นมาดูคำทำนายของคนวันเกิดวันจันทร์ ช่วงอายุ 41 ปี ว่าเกิดอะไร และมีวิธีแก้ไขอย่างไร

ท่านที่เกิดวันอาทิย์ (คลิก)
ท่านที่เกิดวันจันทร์ (คลิก)
ท่านที่เกิดวันอังคาร (คลิก)
ท่านที่เกิดวันพุธ - กลางวัน (คลิก)
ท่านที่เกิดวันพุธ - กลางคืน (คลิก)
ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี (คลิก)
ท่านที่เกิดวันศุกร์ (คลิก)
ท่านที่เกิดวันเสาร์ (คลิก)

 

 

 
 

ระหว่างอายุ 18  ปี พระเสาร์เสวยอายุ และพระเสาร์เสวยตัวเอง 
ระยะนี้ ระวังจะเสียทรัพย์ และเจ็บป่วยต่าง ๆ สิ่งทำไว้เกิดผลประโยชน์น้อย มีแต่ทางเสียควรบูชาพระเสาร์จึงจะดี

ระหว่างอายุ  19 ปี กับ 9 เดือน  พระพฤหัสบดีแทรกพระเสาร์ ระยะนี้ห้ามเดินทางไปทิศตะวันตกจะเดือดร้อน  ให้ทำงานอยู่กับบ้านจะมีโชคลาภดี กิจการดีทุกอย่าง ควรบูชาพระพฤหัสบดีกับพระเสาร์ โชคลาภจะดีขึ้นตามลำดับ

ระหว่างอายุ 20 ปี พระราหูแทรกพระเสาร์ ระยะภายใน 10 วัน ให้ระวังจะเสียทรัพย์ แต่ระยะต่ำไปจะมีโชคดี ทำกิจการงานทุกอย่างจงประสบผลดียิ่ง ควรบูชาพระราหู กับพระเสาร์ เหตุการณ์ต่าง ๆ จะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 21-22  ปี พระศุกร์แทรกพระเสาร์ ระยะนี้มีศัตรูคู่อิจฉา ซึ่งจะนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ แต่ระยะต่อไปจะมีโชค ทำการงานอะไรมีผลดียิ่ง ควรบูชาพระศุกร์กับพระเสาร์จึงจะดียิ่งขึ้น

ระหว่างอายุ 23  ปี พระอาทิตย์แทรกพระเสาร์ ระยะนี้ทำอะไรลงไปควรพิจารณาให้ดีจะเกิดผลเสียหายและเสียทรัพย์ เพราะมีคนใส่ร้ายหรือย้ายที่อยู่อาศัย เดือดร้อนต่าง ๆควรบูชาพระอาทิตย์กับพระเสาร์ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ  24 กับ 4 เดือน ปี พระจันทร์แทรกพระเสาร์ ระยะนี้จะพบคู่ครอง กิจการงานทุกอย่างประสบผลดี มีผู้ช่วยเหลืออยู่เสมอ  ควรบูชาพระจันทร์กับพระเสาร์กิจการจะดีขึ้นตามลำดับ

ระหว่างอายุ 25  ปี พระอังคารแทรกพระเสาร์ จงระวังจะจากที่อยู่อาศัย ได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ หรือญาติ มิตรสหายจะให้โทษ ควรบูชาพระเสาร์จึงจะบรรเทาโทษ

ระหว่างอายุ 26-27  ปี พระพุธแทรกพระเสาร์ จงระวังจะจากที่อยู่อาศัย ได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ หรือ ญาติ มิตร จะให้โทษ ควรบูชาพระพุธกับพระเสาร์จะดีมาก

ระหว่างอายุ 28-29-30  ปี กับ 4 เดือน พระพฤหัสบดีเสวยอายุและเสวยตัวเอง ระยะนี้โชคดีมาก กิจการทุกอย่างที่ทำไว้มีผลดีเยี่ยม ชื่อเสียงเกียรติยศดี ควรบูชาพระพฤหัสบดีจึงจะดียิ่ง ๆ ขึ้น

ระหว่างอายุ 31-32  ปี พระราหูแทรกพระพฤหัสบดี ในระยะแรกดีจะได้โชคลาภและคู่ครอง แต่ภายหลังจะเสียทรัพย์ และเป็นความหรือถูกจองจำเกิดจากคนท้องใหญ่ดำเป็นเหตุ ควรบูชาพระราหูกับพระพฤหัสบดี จะบรรเทาโทษ

ระหว่างอายุ 33-34-35 ปีกับ 3 เดือน พระศุกร์แทรกพระพระพฤหัสบดีระยะนี้โชคดีจะพบคู่ครอง ได้ทรัพย์ต่าง ๆ กิจการงานทุกอย่างจะประสบผลดีมาก ควรบูชาพระศุกร์ กับพระพฤหัสบดี โชคลาภจะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 36  ปี พระอาทิตย์ แทรกพระพระพฤหัสบดี ระยะนี้จะเสียทรัพย์ เจ็บป่วยได้รับความทุกข์  ควรบูชาพระอาทิตย์ กับพระพฤหัสบดี จึงจะบรรเทาลง

ระหว่างอายุ 37-38-39  ปี พระจันทร์ แทรกพระพระพฤหัสบดี ระยะแรกนี้งานทุกอย่างมีผลและโชคลาภ แต่ระยะหลังให้ระวังผู้หญิงหลอกวง ทำให้เสียทรัพย์ หรือนำศัตรูมาทำให้เดือดร้อน ควรบูชาพระจันทร์ กับพระพฤหัสบดี จึงจะบรรเทาลง

ระหว่างอายุ 40-41 ปี พระ อังคารแทรกพระพฤหัสบดี ระยะนี้กิจการงานมีผลได้น้อย และเสียทรัพย์หรือถูกใส่ความเป็นที่ได้รับความลำบาก เจ็บป่วยต่าง ๆ ควรบูชาพระอังคารกับพระพฤหัส จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 42-43-44 ปี พระพุธ แทรกพระพระพฤหัสบดี ในระยะนี้โชคลาภดี ตลอดกับกิจการงานที่อยู่อาศัย ชื่อเสียงเกียรติยศ ควรบูชาพระ พฤหัสบดี กับพระ พุธโชคลาภจะทวีคูณขึ้น

ระหว่างอายุ 45-46 ปี พระ เสาร์แทรกพระพระพฤหัสบดี ระวังจะมีเคราะห์เสียทรัพย์ 
หรือมีคนใส่ร้ายหาเรื่องราวให้ได้รับความเดือดร้อน ควรบูชาพระ เสาร์กับพระพฤหัสบดีเหตุการณ์ต่าง ๆ  จึงจะบรรเทาลง

ระหว่างอายุ 47  ปี 4 เดือน พระราหู เสวยอายุ และพระราหูเสวยตัวเอง จงระวังเจ็บป่วยต่าง ๆ หรือถูกใส่ความ ทำให้เสียทรัพย์ หรือพลัดพรากญาติมิตรควรบูชาพระราหู เหตุการณ์จะบรรเทาลง

ระหว่างอายุ  48-49 ปี พระศุกร์ แทรกพระพระราหู โชคลาภระยะนี้ดีผลงานที่ทำไว้ เกิดประโยชน์ ทุกประการ และมีเพศตรงข้าคอยช่วยเหลืออยู่เสมอ จะได้ชื่อเสียงเกียรติยศ ควรบูชาพระศุกร์ กับพระราหู กิจการงานจะได้รับผลดี

ระหว่างอายุ 50  ปี พระอาทิตย์ แทรกพระราหู ระยะนี้โชคลาภก็ดี ผู้ใหญ่จะได้ลาภ หรือบุตรภรรยาจะนำลาภมาให้ได้รับความสำราญ  ควรบูชาพระอาทิตย์ กับพระราหู โชคลาภจะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 51  ปี พระจันทร์  แทรกพระราหู ระยะนี้ระวังผู้คนจะส่อเสียดหาเรื่องเลวร้าย ให้ได้รับความเดือดร้อน  ควรบูชาพระจันทร์ กับพระ ราหูเหตุการณ์จึงจะบรรเทาลง

ระหว่างอายุ52 ปี พระอังคาร แทรกพระราหู ระวังจะเสียทรัพย์ หรือมีคนหลอกลวง  ควรบูชาพระ อังคารกับพระราหู เหตุการณ์ จึงจะบรรเทาลง

ระหว่างอายุ 53-54  ปี พระพุธ แทรกพระราหู ระยะนี้โชคลาภดีการงานทุกอย่างประสบผลดี แต่ระวังศัตรูจะใส่ร้ายให้ได้รับความเดือดร้อน  ควรบูชาพระ พุธกับพระราหู เหตุการณ์ จึงจะบรรเทาลง

ระหว่างอายุ 55-56   ปี พระเสาร์ แทรกพระราหู  ระยะภายใน 10 วันนี้จงระวังเคราะห์  แต่ภายหลังโชคดี ทำกิจการใดทุกอย่างประสบผลดียิ่ง ควรบูชาพระเสาร์ กับพระราหู โชคลาภจะดีขึ้นตามลำดับ 

ระหว่างอายุ 57-58  ปี พระพฤหัสบดี แทรกพระราหู ระยะนี้เดินทางไกลจะเสียผล และระวังหญิงขาว หาเรื่องร้ายใส่ความให้เดือดร้อน ถ้าอยู่บ้านเรือนทำกิจการใดมีผลดีมาก และได้ชื่อเสียงเกียรติยศ  ควรบูชาพระพฤหัสบดี  กับพระราหู โชคจะดีขึ้นมาก 

ระหว่างอายุ  59-60-62 ปี พระศุกร์เสวยอายุ และพระศุกร์เสวยตัวเอง ระยะนี้ โชคลาภดีทุกอย่าง ได้ทรัพย์ ชื่อเสียงเกียรติยศ ได้ข้าทาสเข้ารับใช้ หรือคู่ครองได้รับความสุข สบายทุกอย่าง  ควรบูชา พระศุกร์ กับพระ เหตุการณ์จะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 63   ปี พระอาทิตย์ แทรกพระศุกร์ ระวังมิตรเป็นศัตรูหรือเจ็บป่วย ต่าง ๆ หรือถูกใส่ความทำให้เสียทรัพย์  ควรบูชาพระอาทิตย์ กับพระ ศุกร์ เหตุการณ์ร้ายจะบรรเทาลง

ระหว่างอายุ 64-65  ปี พระจันทร์ แทรกพระศุกร์   ระยะนี้ โชคลาภดีจะได้ทรัพย์ต่าง ๆ กิจการงานที่ทำไว้เกิดผลดี และได้ข้าทาสเข้ารับใช้  ควรบูชาพระ จันทร์กับพระศุกร์ จะมีโชคดี 

ระหว่างอายุ 66 ปี 6 เดือน พระอังคาร แทรกพระศุกร์   ระยะนี้ โชคดี การงานทุกอย่างประสบผลดี สุขสบายใจทุกอย่าง  ควรบูชาพระอังคาร กับพระ ศุกร์ จะบังเกิดผลดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 67-68-69  ปี พระพุธ แทรกพระศุกร์    ระยะนี้ โชคลาภ ดีสิ่งของต่าง ๆ ที่เสียหายจะได้คืนมา การงานที่ทำไว้ได้ผลดียิ่ง ควรบูชาพระพุธ กับพระ ศุกร์ จะบังเกิดผลดีมาก

ระหว่างอายุ  70 ปี พระเสาร์ แทรกพระศุกร์    ระยะนี้ ระวังการเจ็บป่วยจากญาติพี่น้อง หรือเกิดทะเลาะวิวาทกันเสียทรัพย์ ควรบูชาพระเสาร์ กับพระศุกร์ จึงจะบรรเทา 

 
 
2 6 9 1 9 9
อ.ธราลิณ กัลชยารพล
เบอร์โทร : 097-416-2619
E-mail : dudung987@gmail.com , dodoung004@hotmail.com
 
Copy All Right Reserved 2012 By.พลังเงาดอท.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
Webmaster@cw.in.th Allusers must comply with the terms and conditions provided here in.