ตั้งชื่อ กราฟชีวิต ดูดวง บทสวด ตั้งชื่อมงคฃ ชื่อดี พลังเงาซ้อน ตั้งชื่อใหม่
ดูดวง เช็คดวง ตั้งชื่อ
เบอร์ Line : 097-416-2619           อ.ธราลิณ กัลชยารพล
เบอร์โทร : 097-416-2619
 E-mail : dudung987@gmail.com
ชื่อดี
2 6 9 1 9 9
เปลี่ยนชื่อค่าครู 1445(รับ 3 ชื่อ) เปลี่ยนนามสกุล 2000(รับ 2 นามสกุล) เบอร์ไลน์
097-416-2619
พลังเงา พลังเงา

การตรวจดูดวงชะตา เกี่ยวกับดาวเสวยอายุนี้ มีอยู่ในตำราพรหมชาติ และเป็นอีกตำราหนึ่ง ที่แม่น มาก สำหรับการนับช่วงอายุที่ถูกต้องนั้น ให้นับดังนี้ เอาปี พ.ศ ปัจจุบันตั้ง แล้ว ลบด้วย ปี พศ. เกิด เช่นสมมุติ คนเกิดวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2512 ลบ ปี พ.ศ ปัจจุบัน (2552- 2512 ) ได้ผลลัพท์ เท่ากับ 40 ปี ถ้ายังไม่เลยวันเกิดให้ดูคำทำนายช่วงอายุ 40 ปี แต่ถ้าเลยวันเกิดไปแล้วให้บวกเพิ่มอีก 1 ปี เป็น 41 ปี จากนั้นมาดูคำทำนายของคนวันเกิดวันจันทร์ ช่วงอายุ 41 ปี ว่าเกิดอะไร และมีวิธีแก้ไขอย่างไร

ท่านที่เกิดวันอาทิย์ (คลิก)
ท่านที่เกิดวันจันทร์ (คลิก)
ท่านที่เกิดวันอังคาร (คลิก)
ท่านที่เกิดวันพุธ - กลางวัน (คลิก)
ท่านที่เกิดวันพุธ - กลางคืน (คลิก)
ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี (คลิก)
ท่านที่เกิดวันศุกร์ (คลิก)
ท่านที่เกิดวันเสาร์ (คลิก)

 

 
 

ระหว่างอายุ 16-17 ปี พระพุธ แทรกพระพฤหัสบดี 
  ระยะนี้ จะได้ที่อยู่อาศัยและกิจการงานดีได้ทรัพย์สินต่าง ๆ ควรบูชา พระพุธกับ
พระพฤหัสบดี โชคลาภจะบังเกิดผลดี 

ระหว่างอายุ 18-19 ปี พระเสาร์ แทรกพระพฤหัสบดี จงระวังจะเสียทรัพย์และมีศัตรู หาเรื่องให้เดือดร้อนใจหรือผู้ใหญ่จะกล่าวโทษให้    ควรบูชาพระเสาร์  กับพระ พฤหัสบดีจึงจะดี

ระหว่างอายุ 20 ปี 4 เดือน พระ ราหูเสวยอายุ พระราหูเสวยตัวเอง ระวังจะเจ็บป่วยหรือเกิดคดีความ ได้รับความลำบากต่าง ๆ   ควรบูชาพระราหูจึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 23  ปี พระอาทิตย์ แทรกพระราหู    ระยะนี้ จะได้คู่ครองและโชคลาภดี มีผู้ใหญ่คอยอุปการะช่วยเหลืออยู่เสมอ แต่ปลายปีมีศัตรู ควรระวัง เร่งบูชาพระอาทิตย์ กับพระ ราหู เหตุการณ์จะคลี่คลายดีขึ้น

ระหว่างอายุ 24 ปี กับ 6 เดือน พระจันทร์ แทรกพระราหู   ระยะนี้ จะได้คู่ครองและโชคลาภดี มีผู้ใหญ่คอยอุปการะช่วยเหลืออยู่เสมอ แต่ปลายปีมีศัตรู ควรระวัง เร่ง บูชาพระอาทิตย์ กับพระราหู เหตุการณ์จะคลี่คลายดีขึ้น 

ระหว่างอายุ 25 ปี พระอังคาร แทรกพระราหู จงระวังมีเรื่องเดือดร้อนเกิดขึ้น จะมีผู้หญิงหาเรื่องใส่ความอย่างไม่เป็นธรรม อย่าเชื่อใจคนง่าย    ควรบูชาพระอังคาร กับพระ ราหู จึงจะค่อยบรรเทา

ระหว่างอายุ 26-27  ปี พระพุธ แทรกพระราหู   ระยะนี้ทำกิจการต่าง ๆ มีผลดีจะได้ทรัพย์สินต่าง ๆ ผู้ใหญ่จะให้ลาภแต่ภายหลังระวังศัตรูผิวเนื้อดำแดงให้ร้าย  ควรบูชาพระพุธ กับพระราหูโชคลาภจะดีขึ้น 

ระหว่างอายุ 28-29  ปี พระเสาร์ แทรกพระราหู   ระยะภายใน 10 วันนี้ ร้ายจะเสียทรัพย์ต่าง ๆ แต่พ้นไปแล้วจะเกิดลาภผลต่าง ๆ จะได้มิตรที่ดีให้เราพึ่งพาอาศัยนำโชคลาภมาให้ ได้ทรัพย์ดีมาก  ควรบูชาพรเสาร์ กับพระ ราหู โชคลาภจะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 30-31  ปี พระ พฤหัสบดี แทรกพระราหู ระยะนี้ห้ามเดินทางไกลจะมีภัยและมีหญิงขาวหาเรื่องให้ได้รับความเดือดร้อนใจแต่ต่อไปจะได้ทรัพย์สินเงินทองดีมีชื่อเสียง  โชคลาภ ควรบูชาพระ พฤหัสบดี กับพระ ราหู จะบังเกิดผลดีมาก

ระหว่างอายุ 32-33-34-35  ปี พระศุกร์เสวยอายุและพระศุกร์เสวยตัวเอง  ระยะนี้ ดีมากจะได้ทรัพย์สมบัติอันดีงามและสิ่งของต่าง ๆ เป็นอันมาก ตลอดกับที่อยู่อาศัยสุขสบายดี และได้คู่ครองด้วย ควรบูชาพระศุกร์จะดีมาก  

ระหว่างอายุ 36 ปี พระ อาทิตย์ แทรกพระศุกร์ ระวังเจ็บป่วยในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและระวังชายดำแดง เป็นศัตรูหรือถูกใส่ความทำให้เดือดร้อนรำคาญใจ  ควรบูชาพระอาทิตย์ กับพระศุกร์จึงจะบรรเทา 

ระหว่างอายุ 37-38-39  ปี พระ จันทร์ แทรกพระศุกร์   ระยะนี้ จะได้โชคลาภทรัพย์สินต่าง ๆ และได้คู่ครอง  ควรบูชาพระจันทร์ กับพระศุกร์โชคลาภจะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 40-41 ปี พระอังคาร แทรกพระศุกร์โชคลาภดี กิจการงานดี จะได้บุตร 
บริวาร คู่ครอง  ควรบูชาพระอังคาร กับพระ ศุกร์ โชคลาภจะบังเกิดผลดี

ระหว่างอายุ 42-43-44 ปี พระพุธ แทรกพระศุกร์ระยะนี้โชคลาภมีผลดี ได้ทรัพย์สินต่าง ๆ สิ่งของที่สูญเสียไปจะได้คืนมา ผลงานดีทุกประการ ตลอดกับชื่อเสียง ควรบูชาพระพุธ กับพระ ศุกร์จะบังเกิดผลดียิ่ง 

ระหว่างอายุ 45-46  ปี พระเสาร์ แทรกพระศุกร์ ระวังจะเสียของรัก และจะทะเลาะ วิวาทกันระหว่างคู่ครองหรือจากที่อยู่เสียทรัพย์สิ่งของต่าง ๆ ควรบูชาพระเสาร์   กับพระ ศุกร์ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ  47-48-49-50 ปี พระ พฤหัสบดี แทรกพระศุกร์   ระยะนี้ ทำอะไรเกิดลาภผลดีทุกอย่าง จะได้ทรัพย์สินเงินทองของใช้หรือผู้ใหญ่จะให้ลาภผล ควรบูชาพระ พฤหัสบดี กับพระ ศุกร์ ลาภผลจะบังเกิดผลดีมาก

ระหว่างอายุ 51-52 ปี พระ ราหูแทรกพระศุกร์    ระยะนี้ระวังมีแต่เรื่องเดือดร้อน เสียทรัพย์สินต่าง ๆ จะเจ็บไข้ หรือมีชายดำเป็นศัตรู จะเสียของที่รัก  ควรบูชาพระราหู กับพระ ศุกร์จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 53 ปี พระ อาทิตย์ เสวยอายุและพระอาทิตย์เสวยตัวเองจะป่วยไข้ได้รับความทุกข์ต่างๆ หรือเกิดคดีความ ควรบูชาพระอาทิตย์จึงบรรเทา

ระหว่างอายุ 54 ปี พระจันทร์ แทรกพระอาทิตย์   ระยะนี้ ก็ควรระวังจะเสียทรัพย์ เจ็บป่วยต่าง ๆ ตลอดกับภายในครอบครัวจะเอาใจออกห่าง จะได้รับความลำบาก ควรบูชาพระจันทร์ กับพระ อาทิตย์ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 54  ปี กับ 5 เดือน  พระอังคาร แทรกพระอาทิตย์    ระยะนี้ ก็ร้ายให้ระวังอัคคีภัยที่อยู่อาศัยจะเดือดร้อน สิ่งของต่าง ๆ จะสูญเสีย ควรบูชาพระ อังคาร กับพระ อาทิตย์ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ  55 ปี พระพุธ แทรกพระอาทิตย์    ระยะนี้ลาภผลดีขี้น สิ่งของต่าง ๆ จะได้คืนมากิจการผลงานดี  ควรบูชาพระพุธ กับพระ อาทิตย์ จะมีโชคดี

ระหว่างอายุ 55   ปีกับ 6 เดือน  พระเสาร์ แทรกพระ อาทิตย์ ระวังจะเกิดอุบัติเหตุ ทำให้เสียเลือดเนื้อเสียทรัพย์ ศัตรูผิวเนื้อดำเป็นผู้นำมา ซึ่งความเดือดร้อน   ควรบูชาพระเสาร์ กับพระ อาทิตย์ จึงจะดี

ระหว่างอายุ 56 ปี พระ พฤหัสบดี แทรกพระอาทิตย์ ระยะนี้ดี ลาภผลเกิดจากผลงานที่ทำไว้ จะได้รับประโยชน์ดี และจะมีคนเข้ามารับใช้ต่าง ๆ ควรบูชาพระพฤหัสบดีกับพระอาทิตย์ลาภผลจะบังเกิดผลดีมาก 

ระหว่างอายุ 57 ปี พระราหู แทรกพระอาทิตย์ ระวังจะเจ็บเท้ามือ หรือส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย หรือ จะเกิดความกับญาติพี่น้อง ควรบูชาพระราหูกับพระอาทิตย์จึงจะดี

ระหว่างอายุ 58  ปี พระศุกร์ แทรกพระ อาทิตย์  ระยะนี้ จะบังเกิดลาภผลต่าง ๆ ได้ ทรัพย์สิ่งของ กิจการงานมีผลดี ควรบูชาพระ ศุกร์กับพระอาทิตย์จะดีมาก 

ระหว่างอายุ 59-60  ปี พระ จันทร์เสวยอายุ และพระจันทร์เสวยตัวเอง  ระยะนี้ จะได้ทรัพย์สินต่าง ๆ ตลอดกับผลงานทุกอย่างมีผลดี ควรบูชาพระ จันทร์จะดีมาก 

ระหว่างอายุ 61 ปี พระ อังคารแทรกพระ จันทร์  ระยะนี้ จงระวังจะเสียเงิน เพราะผู้หญิงหรือผู้อื่นนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ ควรบูชาพระอังคาร กับพระ จันทร์ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 62-63  ปี พระพุธ แทรกพระจันทร์   จะได้ลาภ เพราะมิตรสหาย กิจการงานได้ผลดี ตลอดกับชื่อเสียง ควรบูชาพระพุธ กับพระ จันทร์ โชคลาภจะดีมาก

ระหว่างอายุ 64-65  ปี พระเสาร์ แทรกพระจันทร์ จงระวังจะเสียทรัพย์ กิจการงานต่าง ๆ มีผลน้อย และระวังเรื่องร้ายต่าง ๆ    ควรบูชาพระเสาร์ กับพระ จันทร์ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 66-67-68  ปี พระ พฤหัสบดี แทรกพระจันทร์   ระยะนี้จงระวังผิดใจกับคู่ครองและระวังหญิงขาวเหลือง จะทำให้เดือดร้อน ได้รับความทุกข์ยากนานาประการ  ควรบูชาพระ พฤหัสบดี กับพระ จันทร์จึงจะดี

ระหว่างอายุ 69-70  ปี พระราหู แทรกพระจันทร์ ระวังเจ็บป่วย เกิดความทำให้เสียทรัพย์เดือดร้อนต่าง ๆ คือผู้หญิงผิวดำจะให้โทษ    ควรบูชาพระราหู กับพระจันทร์จึงจะพ้นภัย 
>

 
 
2 6 9 1 9 9
อ.ธราลิณ กัลชยารพล
เบอร์โทร : 097-416-2619
E-mail : dudung987@gmail.com , dodoung004@hotmail.com
 
Copy All Right Reserved 2012 By.พลังเงาดอท.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
Webmaster@cw.in.th Allusers must comply with the terms and conditions provided here in.