ตั้งชื่อ กราฟชีวิต ดูดวง บทสวด ตั้งชื่อมงคฃ ชื่อดี พลังเงาซ้อน ตั้งชื่อใหม่
ดูดวง เช็คดวง ตั้งชื่อ
เบอร์ Line : 091-996-6659           อ.ธราลิณ กัลชยารพล
เบอร์โทร : 091-996-6659
 E-mail : dudung987@gmail.com
ชื่อดี
2 6 9 1 9 9
เปลี่ยนชื่อค่าครู 1445(รับ 3 ชื่อ) เปลี่ยนนามสกุล 2000(รับ 2 นามสกุล) เบอร์ไลน์
091-996-6659
พลังเงา พลังเงา

“อายตนะ” (อ่านว่า อายะตะนะ) แปลว่า ที่เชื่อมต่อ, เครื่องติดต่อ หมายถึงสิ่งที่เป็นสื่อสำหรับติดต่อกัน ทำให้เกิดความรู้สึกขึ้น 
แบ่งเป็น 2 อย่างคือ

1.อายตนะภายใน หมายถึงสื่อเชื่อมต่อที่อยู่ในตัวคน บ้างเรียกว่า อินทรีย์ 6 มี 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทั้งหมดนี้เป็นที่เชื่อมต่อกับอายตนะภายนอก

2.อายตนะภายนอก หมายถึงสื่อเชื่อมต่อที่อยู่นอกตัวคน บ้างเรียกว่า อารมณ์ 6 มี 6 คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ทั้งหมดนี้เป็นคู่กับอายตนภายใน เช่น รูปคู่กับตา หูคู่กับเสียง เป็นต้น
อายตนะภายนอกนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อารมณ์ เมื่อตาเห็นรูป เรียกว่า สัมผัส รู้ว่ามีการเห็น เรียกว่าวิญญาณ เกิดความรู้สึกขึ้นเมื่อตาเห็นรูป เรียกว่า เวทนา

อ้างอิง . พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด คำวัด, วัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ พ.ศ. 2548

โดยมีที่มาจาก กำลังของดวงดาวพระเคราะห์ ทั้งแปด ได้แก่ อาทิตย์ 6 พระจันทร์ 15 อังคาร 8 พุธ 17 พฤหัส 19 ศุกร์ 21 เสาร์ 10 และ ราหู(พุธกลางคืน) 12 ตามหลักพื้นฐานของ ภูมิทักษาปกรณ์ 

หมายเหตุ     คำว่า "สระ" ในบางตำราหมายถึง สระทั้งหมด แต่อายตนะที่ใช้ได้แก่ "สระ อะ, อา, อิ, อี, อุ , อู, เอ, โอ และ อ. จำมีค่า=6 ยกเว้น สระ แ,ไ,ใ ,สระอึ,สระอือ, ไม้หันอากาศ และการันต์

กำลังพระเคราะห์ ตัวอักษรภาษาไทย + สระ + วรรณยุกต์

พระอาทิตย์ = 6 ตัวอักษร อ.(อ.อ่าง), สระ อะ, อา, อิ, อี, อุ , อู, เอ, โอ
พระจันทร์ =15 ตัวอักษร ก, ข, ค, ฆ, ง
พระอังคาร = 8 ตัวอักษร จ, ฉ, ช, ซ, ฌ,ญ
พระพุธ = 17 ตัวอักษร ฎ, ฏ, ฐ, ฑ, ฒ, ณ
พระพฤหัสบดี =19 ตัวอักษร บ, ป, ผ, ฝ, พ, ฟ, ภ, ม
พระศุกร์ = 21 ตัวอักษร ศ, ษ, ส, ห, ฬ, ฮ
พระเสาร์ =10 ตัวอักษร ด, ต, ถ, ท, ธ, น
พระราหู = 12 ตัวอักษร ย, ร, ล, ว

 

ตัวอย่าง

 ชื่อ จิดาภา (อ่านว่า จิ-ดา-พา) คำนวณค่าของอายตนะ
8+6+10+6+19+6 = 55 แล้วบวกกันให้ได้เลขตัวเดียว คือ 5+5= 10 1+0 = 1 
จิดาภา ได้ค่าอายตนะ6 เป็น เลข 1

ชื่อ บุศรารินทร์ (อ่านว่า- บุด-สะ-รา-ริน) คำนวณค่าของอายตนะ 
19+6+21+12+6+12+6+10+10+12 = 114 แล้วบวกกันให้ได้เลขตัวเดียว คือ1+1+4 = 6
บุศรารินทร์ ได้ค่าอายตนะ6 เป็นเลข 6

“คำทำนายอายตนะ6“

ชื่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 1 เปรียบหมือนพ่อ มีความรับผิดชอบ เป็นผู้นำที่ดี และดูแลคุ้มครองคนในครอบครัว ให้อยู่ดีมีสุข แม้ตัวเองจะต้องเหน็ดเหนื่อย ก็ยอมทน จะเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป

ชื่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 2 มีจิตใจเปรียบเหมือนแม่ เป็นคนใจเย็น อ่อนโยน รักใคร่ ห่วงใย และมีเมตตา ต่อคนรอบข้างเป็นอย่างดี มีความสุขกาย สุขใจ ผู้คนไปมาหาสู่ อยู่ร่ำไป

ชื่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 3 เปรียบดังคนรับใช้ในบ้าน ต้องคอยแคร์ และคอยรับใช้คนอื่น และเกรงใจคนอยู่อื่น อยู่ร่ำไป จะมีชีวิตที่ลำเค็ญน้อยหน้าผู้อื่น ผู้อื่นสามารถดูถูกเหยียดหยาม โดยไม่ต้องไปถามหาเหตุผลว่าทำไม หาเพื่อนรัก และคนจริงใจยากมาก อาภัพนัก

ชื่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 4 เป็นคนน้อยใจเก่ง ใครว่านิดหน่อยก็ไม่ได้ ต้องเก็บเอาความเสียใจ มักจิตใจไม่สงบ ว้าวุ่น ลังเล ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ชอบน้อยใจเสียใจอยู่ตลอด ดูละครนั่งเศร้า ก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ มีแต่เรื่อง อมทุกข์ อมเศร้า เก็บกด ผู้ใกล้ชิดมักไม่รักจริงตีตนออกห่าง ชีวิตไม่สดใส

ชื่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 5 เปรียบเหมือนยักษ์ อารมณ์ร้อน โมโหร้าย มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไป ช่วงที่โมโหจะยั้งอารมณ์ไม่อยู่ ควบคุมอารมณ์ไม่ใคร่ได้ สติไม่สู้ดี สมาธิไม่มี ปัญญาไม่เกิด มีแต่คนหนีออกห่าง ชีวิตอาภัพ หาคนรักจริงยาก

ชื่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 6 เปรียบดังราชินี มีอำนาจวาสนาสูง เป็นที่รักใคร่นิยมชมชอบแก่คนทั่วไป มีแต่คนยกย่องนับน่าถือตา ผู้พบเห็นอยากอยู่ใกล้ชิด มีเสน่ห์นักหนา มีความสุขทั้งกายและใจ หน้าตาอิ่มเอิบ อุดมสมบูรณ์ ดีนัก

ชื่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 7 เปรียบดัง ปุโรหิต ต้องใช้วาจาเป็นเลิศ ต้องพูดยกเหตุผลมากมาย ผู้คนจึงยอมเชื่อ หรือบางคนที่พูดน้อย แต่พูดแล้วมีเหตุผล คนฟังเชื่อถือในวาจา เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วๆ ไป แต่เสียตรงที่ อารมณ์เสีย และหงุดหงิดง่าย

ชื่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 8 มีบารมีดั่งเป็นเจ้าคนนายคน เป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการ เป็นที่เคารพยำเกรงแก่ผู้คน เจ้าชะตามักต้องแบกภาระ แต่มีความสุขกาย สุขใจดี มีอำนาจวาสนา มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมาก

ชื่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 9 เจ้าชะตาเปรียบดังพระราชา เป็นที่ปรึกษาของคนทั่วไป มีอำนาจวาสนาบารมี มีคนยกย่อง มีเมตตาธรรม ผู้คนทั้งใกล้ไกล เคารพรัก และยำเกรง จะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างดีงาม จะได้เป็นใหญ่เป็นโต และเป็นที่สรรเสริญ แก่คนทั่วไป ดีนักแล 
 
 
2 6 9 1 9 9
อ.ธราลิณ กัลชยารพล
เบอร์โทร : 091-996-6659
E-mail : dudung987@gmail.com , dodoung004@hotmail.com
 
Copy All Right Reserved 2012 By.พลังเงาดอท.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
Webmaster@cw.in.th Allusers must comply with the terms and conditions provided here in.