ตั้งชื่อ กราฟชีวิต ดูดวง บทสวด ตั้งชื่อมงคฃ ชื่อดี พลังเงาซ้อน ตั้งชื่อใหม่
ดูดวง เช็คดวง ตั้งชื่อ
เบอร์ Line : 091-996-6659           อ.ธราลิณ กัลชยารพล
เบอร์โทร : 091-996-6659
 E-mail : dudung987@gmail.com
ชื่อดี
2 6 9 1 9 9
เปลี่ยนชื่อค่าครู 1445(รับ 3 ชื่อ) เปลี่ยนนามสกุล 2000(รับ 2 นามสกุล) เบอร์ไลน์
091-996-6659
พลังเงา พลังเงา
วิธีการเสริมดวงเกี่ยวกับชื่อ 

ให้ท่องชื่อและนามสกุลของตัวท่านเองทุก ๆ วันตามจำนวนพลังเลขศาสตร์ เช่น  คณิฎฐ์ษา  เต ตติยา  พลังเลขศาสตร์ทั้งหมดได้ 65  หรือท่องชื่อตามจำนวนพลังเงาเช่น คณิฎฐ์ษา เต ตติยา พลังเงารวมทั้งหมดได้ 159 ให้ท่องชื่อทุกวัน หรือ ทุกคืน เพื่อส่งเสริมพลังของชื่อ ให้ส่งผลในด้านดี  พลังเงาถอดค่ามาจากตัวอักษร ของกำลังดาวนพเคราะห์ที่อยู่จักรวาล และจักรวาล จะจัดสรรในสิ่งดีมาให้กับท่านเพราะฉะนั้น จงคิดบวก อย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะ

วิธีการไหว้บูชาพระประจำวัน ทำทุก ๆ วันอย่างสม่ำเสมอ ตามกำลังวัน ดังนี้ ตั้งนะโม 3 จบ 
บทสวดบูชาเทวดาประจำวันอาทิตย์


อิติปิโส ภะคะวา ข้าจะไหว้พระอาทิตย์สะเทวา
ขอเชิญพระอาทิตย์ เสด็จลงมา รักษาอายุพวกเรา ได้หกปี
มาเวียนรอบในราศีในเที่ยงวัน ในราตรี ต้องรับต้องกัน
สัพพะเคราะห์ตัวนอก สัพพะเคราะห์ตัวใน สารพัดทุกข์
สารพัดโศก สารพัดโรค สารพัดภัย สารพัดเสนียดจัญไร
ขออย่าให้มี มีแต่ชัยยะมงคล มาคุ้มโทษให้โทสา
วิญญาณะสัมปันโน 


1. คาถาวันอาทิตย์  อะ วิช สุ นุส สา นุต ติ 
ชื่อคาถาพระนารายณ์แปลงรูปใช้ทาง เมตตามหานิยมก็ได้ สวดวันละ ๖ จบ

 

บทสวดบูชาเทวดาประจำวันจันทร์  


อิติปิโส ภะคะวา ข้าจะไหว้พระจันทร์สะเทวา 
ขอเชิญพระจันทร์ เสด็จลงมา รักษาอายุพวกเรา ได้สิบห้าปี 
มาเวียนรอบในราศีในเที่ยงวัน ในราตรี ต้องรับต้องกัน 
สัพพะเคราะห์ตัวนอก สัพพะเคราะห์ตัวใน สารพัดทุกข์ 
สารพัดโศก สารพัดโรค สารพัดภัย สารพัดเสนียดจัญไร 
ขออย่าให้มี มีแต่ชัยยะมงคล มาคุ้มโทษให้โทสา 
วิญญาณะสัม ปันโน


2. คาถาวันจันทร์  อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา 
ชื่อคาถากระทู้เจ็ดแบกใช้ทางคงกระพัน สวดวันละ ๑๕ จบ 

 

บทสวดบูชาเทวดาประจำวันอังคาร 


อิติปิโส ภะคะวา ข้าจะไหว้พระอังคารสะเทวา
ขอเชิญพระอังคาร เสด็จลงมา รักษาอายุพวกเรา ได้แปดปี
มาเวียนรอบในราศี ในเที่ยงวัน ในราตรี ต้องรับต้องกัน
สัพพะเคราะห์ตัวนอก สัพพะเคราะห์ตัวใน สารพัดทุกข์
สารพัดโศก สารพัดโรค สารพัดภัย สารพัดเสนียดจัญไร
ขออย่าให้มี มีแต่ชัยยะมงคล มาคุ้มโทษให้โทสา
วิญญาณะสัม ปันโน


3. คาถาวันอังคาร  ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง 
ชื่อคาถาฝนแสนห่าใช้ทางเมตตามหานิยม สวดวันละ ๘ จบ 

 

บทสวดบูชาเทวดาประจำวันพุธ 


อิติปิโส ภะคะวา ข้าจะไหว้พระพุธสะเทวา
ขอเชิญพระพุธ เสด็จลงมา รักษาอายุพวกเรา ได้สิบเจ็ดปี 
มาเวียนรอบในราศีในเที่ยงวัน ในราตรี ต้องรับต้องกัน 
สัพพะเคราะห์ตัวนอก สัพพะเคราะห์ตัวใน สารพัดทุกข์ 
สารพัดโศก สารพัดโรค สารพัดภัย สารพัดเสนียดจัญไร 
ขออย่าให้มี มีแต่ชัยยะมงคล มาคุ้มโทษให้โทสา 
วิญญาณะสัมปันโน 


4. คาถาวันพุธ  ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท  
ชื่อคาถาพระนารายณ์เคลื่อนสมุทร สวดวันละ ๑๗ จบ 

 

บทสวดบูชาเทวดาประจำวันพฤหัส


อิติปิโส ภะคะวา ข้าจะไหว้พระพฤหัสสะเทวา
ขอเชิญพระพฤหัส เสด็จลงมา รักษาอายุพวกเรา ได้สิบเก้าปี 
มาเวียนรอบในราศี ในเที่ยงวัน ในราตรี ต้องรับต้องกัน 
สัพพะเคราะห์ตัวนอก สัพพะเคราะห์ตัวใน สารพัดทุกข์ 
สารพัดโศก สารพัดโรค สารพัดภัย สารพัดเสนียดจัญไร 
ขออย่าให้มี มีแต่ชัยยะมงคล มาคุ้มโทษให้โทสา 
วิญญาณะสัมปันโน 


5. คาถาวันพฤหัส  ภะ สัม สัม วิ สะ เท กะ 
ชื่อคาถาพระนารายณ์ตรึงไตรภพใช้ทาง เมตตามหานิยม สวดวันละ ๑๙ จบ 

 

บทสวดบูชาเทวดาประจำวันศุกร์


อิติปิโส ภะคะวา ข้าจะไหว้พระศุกร์สะเทวา
ขอเชิญพระศุกร์ เสด็จลงมา รักษาอายุพวกเรา ได้ยี่สิบเอ็ดปี 
มาเวียนรอบในราศี ในเที่ยงวัน ในราตรี ต้องรับต้องกัน 
สัพพะเคราะห์ตัวนอก สัพพะเคราะห์ตัวใน สารพัดทุกข์ 
สารพัดโศก สารพัดโรค สารพัดภัย สารพัดเสนียดจัญไร 
ขออย่าให้มี มีแต่ชัยยะมงคล มาคุ้มโทษให้โทสา
วิญญาณะสัมปันโน 


6. คาถาวันศุกร์  วา โธ โน อะ มะ มะ วา 
ชื่อคาถาพระพุทธเจ้าตวาดหิมพานต์ใช้ ทางมหานิยม สวดวันละ ๒๑ จบ 

 

บทสวดบูชาเทวดาประจำวันเสาร์ 


อิติปิโส ภะคะวา ข้าจะไหว้พระเสาร์สะเทวา
ขอเชิญพระเสาร์ เสด็จลงมา รักษาอายุพวกเรา ได้สิบปี
มาเวียนรอบในราศีในเที่ยงวัน ในราตรี ต้องรับต้องกัน
สัพพะเคราะห์ตัวนอก สัพพะเคราะห์ตัวใน สารพัดทุกข์
สารพัดโศก สารพัดโรค สารพัดภัย สารพัดเสนียดจัญไร
ขออย่าให้มี มีแต่ชัยยะมงคล มาคุ้มโทษให้โทสา
วิญญาณะสัมปันโน 


7. คาถาวันเสาร์  โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ 
ชื่อคาถาพระนารายณ์ถอดจักรใช้ทางถอดคุณไสยศาสตร์ สวดวัน ๑o จบ 

 

บทสวดบูชาพระราหู (พุธกลางคืน)


อิติปิโส ภะคะวา ข้าจะไหว้พระราหูสะเทวา
ขอเชิญพระราหู เสด็จลงมา รักษาอายุพวกเรา ได้สิบสองปี 
มาเวียนรอบในราศี ในเที่ยงวัน ในราตรี ต้องรับต้องกัน 
สัพพะเคราะห์ตัวนอก สัพพะเคราะห์ตัวใน สารพัดทุกข์ 
สารพัดโศก สารพัดโรค สารพัดภัย สารพัดเสนียดจัญไร 
ขออย่าให้มี มีแต่ชัยยะมงคล มาคุ้มโทษให้โทสา
วิญญาณะสัมปันโน 


8. คาถาคนเกิดวันพุทธกลางคืน คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ  
ชื่อคาถาพระนารายณ์พลิกแผ่น ดินใช้แก้ความผิดต่างๆ สวดวันละ ๑๒ จบ

 

บทสวดบูชาเทวดาประจำพระเกตุ

อิติปิโส ภะคะวา ข้าจะไหว้พระเกตุสะเทวา
ขอเชิญพระเกตุ เสด็จลงมา รักษาอายุพวกเรา ได้เก้าปี
มาเวียนรอบในราศี ในเที่ยงวัน ในราตรี ต้องรับต้องกัน
สัพพะเคราะห์ตัวนอก สัพพะเคราะห์ตัวใน สารพัดทุกข์
สารพัดโศก สารพัดโรค สารพัดภัย สารพัดเสนียดจัญไร
ขออย่าให้มี มีแต่ชัยยะมงคล มาคุ้มโทษให้โทสา
วิญญาณะสัมปันโน 


9.คาถาพระเกตุ บทย่อ  ปะ โม ทะ ติ สามารถสวดบูชาพระเกตุทุกวัน วันละ 9 จบ


 
 
 
2 6 9 1 9 9
อ.ธราลิณ กัลชยารพล
เบอร์โทร : 091-996-6659
E-mail : dudung987@gmail.com , dodoung004@hotmail.com
 
Copy All Right Reserved 2012 By.พลังเงาดอท.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
Webmaster@cw.in.th Allusers must comply with the terms and conditions provided here in.