ตั้งชื่อ กราฟชีวิต ดูดวง บทสวด ตั้งชื่อมงคฃ ชื่อดี พลังเงาซ้อน ตั้งชื่อใหม่
ดูดวง เช็คดวง ตั้งชื่อ
เบอร์ Line : 091-996-6659           อ.ธราลิณ กัลชยารพล
เบอร์โทร : 091-996-6659
 E-mail : dudung987@gmail.com
ชื่อดี
2 6 9 1 9 9
เปลี่ยนชื่อค่าครู 1445(รับ 3 ชื่อ) เปลี่ยนนามสกุล 2000(รับ 2 นามสกุล) เบอร์ไลน์
091-996-6659
พลังเงา พลังเงา

เป็นตำราที่นิยมและแพร่หลายกันในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกัน หลาย ๆ ท่าน คงอยากจะ เรียนรู้วิธีการจำค่าตัวอักษร อย่างง่ายๆ โดยมี หลักการ ดังต่อไปนี้ ให้สังเกต ตัวเลข ที่เปรียบเทียบ กับตัวอักษร ดังนี้

ตัวเลข
อักษร ก, ด, ท, ถ, ภ, ฤ, / สระ อา, อุ, อำ / วรรณยุกต์ ไม้เอก
  ให้นึกถึงวิธีการเขียน เลขหนึ่งไทย (๑) ลักษณะของการเริ่มและสิ้นสุดการเขียนจะเป็น การลากลงมาข้างล่าง
อักษร ข, ช, บ, ป, ง / สระ เอ, แอ, อู / วรรณยุกต์ ไม้โท
  ให้นึกถึงวิธีการเขียนเลขสองไทย (๒) ลักษณะของการเริ่มจะลากลงก่อนและสิ้นสุดจะเป็นการลากขึ้นข้างบน
อักษร ฆ, ฑ, ฒ, ต, ฃ /วรรณยุกต์ ไม้จัตวา
  ให้นึกถึงวิธีการเขียนเลขสามไทย (๓) ให้สังเกต ตัวอักษร และหัวของตัวอักษร ค่อนข้างคล้าย เลข ๓ ของอักษร ไทย เป็นอย่างมาก
อักษร ค, ธ, ร, ญ, ษ / สระ โอ,อะ, อิ, ไม้หันกาศ
  ให้นึกถึงวิธีการเขียนเลขสี่ไทย (๔) สังเกตให้ดี ๆ ให้ดูขั้นตอนสุดท้าย หางของตัวอักษร จะคล้ายเลข ๔ ไทย บางตัวจะมีพิเศษ อย่าง ญ และ ษ ให้สักเกตใส้กลาง ษ หรือตีน ญ จะตวัดขึ้น เหมือนเลข ๔ ที่ตวัดขึ้นเช่นกัน
อักษร ฉ, ณ, ฌ, น, ม, ห, ฮ, ฎ, ฬ / สระ อึ
  ให้นึกถึงวิธีการเขียนเลขห้าไทย (๕)
วิธีจำง่าย ๆ ดูเลขห้าไทย ๕ จะมีขะหมวดเป็นปม แตกต่างจากเลข ๔ ไทย ให้สักเกตตัวอักษร ที่เป็นขะหมวดเป็นปม แล้วเปรียบเป็นเลข ๕ ก็จะจำง่ายยิ่งขึ้น
อักษร จ, ล, ว, อ, / สระ ใอไม้ม้วน
  ให้นึกถึงวิธีการเขียนเลขหกไทย (๖) การเขียนเลขหกไทย ๖ จะมีวิธีการเขียน แล้วตวัดไปข้างหน้า ลักษณะของตัวอักษรที่เทียบเป็นค่าเลข ๖ จะเขียนคล้าย ๆ กัน และจะตวัดไปข้างหน้า
อักษร ศ, ส, ซ, / สระ อี, อือ / วรรณยุกต์ ไม้ตรี
  ให้นึกถึงวิธีการเขียนเลขเจ็กไทย (๗) หางของเลข ๗ จะตวัดขึ้นข้างบน ให้สักเกตตัวอักษรที่เทียบค่าเป็นเลข ๗ ค่อนข้างคล้ายมาก โดยเฉพาะไม้ตรี เหมือนเลข ๗ เลยค่ะ
อักษร ย, พ, ฟ, ผ, ฝ / สระ ไม้ไต่คู้
  ให้นึกถึงวิธีการเขียนเลขแปดไทย (๘) วิธีการเขียนเลขแปดไทย ตรงกลางจะมีหยัก ให้สักเกตตัวอักษรเทียบค่าเลข ๘ ตรงกลางก็มีหนึ่งหยัก เช่นกัน โดยเฉพาะไม้ไต่คู้เหมือนเลข๘ เลยค่ะ
อักษร ฏ, ฐ / สระไอ , การันต์
  ให้นึกถึงวิธีการเขียนเลขเก้าไทย (๙) ให้สังเกตจะมีหยักอยู่สองหยัก หรือลักษณะของการัน จะค่อนข้างคล้ายเลขเก้าพอสมควร
ตัวเลข
ตัวอักษรภาษาไทย,สระ,และวรรณยุกต์
เทียบค่าอักษร อังกฤษ
อักษร ก, ด, ท, ถ, ภ, ฤ, / สระ อา, อุ, อำ / วรรณยุกต์ ไม้เอก A, I, J, Q, Y
อักษร ข, ช, บ, ป, ง / สระ เอ, แอ, อู / วรรณยุกต์ ไม้โท B, K, R
อักษร ฆ, ฑ, ฒ, ต, ฃ /วรรณยุกต์ ไม้จัตวา C, G, L, S
อักษร ค, ธ, ร, ญ, ษ / สระ โอ,อะ, อิ, ไม้หันกาศ D, M, T
อักษร ฉ, ณ, ฌ, น, ม, ห, ฮ, ฎ, ฬ / สระ อึ E, H, N, X
อักษร จ, ล, ว, อ, / สระ ใอไม้ม้วน U, V, W
อักษร ศ, ส, ซ, / สระ อี, อือ / วรรณยุกต์ ไม้ตรี O, Z
อักษร ย, พ, ฟ, ผ, ฝ / สระ ไม้ไต่คู้ F, P
อักษร ฏ, ฐ / สระไอ , การันต์  


ตัวอย่าง 

ชื่อ จิดาภา (อ่านว่า จิ-ดา-พา) ค่าเลขศาสตร์ได้ 14
6+4+1+1+1+1 = 14

ชื่อ บุศรารินทร์ (อ่านว่า บุด-สะ-รา-ริน) ค่าเลขศาสตร์ได้ 42 
2+1+7+4+1+4+4+5+1+4+9 = 42

ชื่อ รัชพล (อ่านว่า รัด-ชะ-พน) ค่าเลขศาสตร์ได้ 24 
4+4+2+8+6 = 24


 
 
 
2 6 9 1 9 9
อ.ธราลิณ กัลชยารพล
เบอร์โทร : 091-996-6659
E-mail : dudung987@gmail.com , dodoung004@hotmail.com
 
Copy All Right Reserved 2012 By.พลังเงาดอท.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
Webmaster@cw.in.th Allusers must comply with the terms and conditions provided here in.